กิจกรรม

Loading กิจกรรม

“อาสามะเร็งใจกล้า” Cancer Courage

โดยหน่วยงาน: I see u

การจัดกิจกรรมจะเป็นการจัดกิจกรรมผ่านทางZoom Meeting Online ผู้สนใจและต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนอาสามะเร็งใจกล้า สามารถแจ้งความประสงค์มาทางinboxหรือโทรติดต่อมาที่คุณชัยหรือคุณเมี่ยง เพื่อขอแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นผ่าน Zoom Meeting Online

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

อังคาร, 30 มิ.ย. 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

จันทร์, 29 มิ.ย. 2563

จำนวนคนรับสมัคร

10 ตำแหน่ง

สถานที่

I SEE U Zoom Meeting Online

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

ชื่อ : คุณเมี่ยง เบอร์ติดต่อ : 081-483-1044 Line : wannee loh.

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย