กิจกรรม

ปิดเทอม ทำอะไรดี พื้นที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้เลือกกิจกรรมที่ใช่ ทำอะไรที่ชอบ เรียนรู้โลกไปกับเรา
Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

ประกวดร้องเพลงสากล ยุค “โก๋หลังวัง” ประจำปี 2566

โดย: ศาลาเฉลิมกรุง

1 มีนาคม 2023 @ 8:00 am 31 มีนาคม 2023 @ 5:00 pm UTC+7

ศาลาเฉลิมกรุง ขอเชิญมัธยมศึกษาตอนต้น – ผู้สนใจอายุไม่เกิน 30 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงสากล ยุค “โก๋หลังวัง” ประจำปี 2566 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

กติกาการประกวด

 1. ศาลาเฉลิมกรุงเปิดรับสมัครเยาวชน ชาย – หญิง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – อายุไม่เกิน 30 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงสากล ยุค “โก๋หลังวัง” ประจำปี 2566
 2. เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันพุธที่ 1 – วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 โดยสามารถสมัครทางออนไลน์โดยการสแกน QR CODE ของศาลาเฉลิมกรุง
 3. ค่าสมัคร จำนวน 100 บาท โดยผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี บริษัท สหศีนิมา จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 419-0-17712-7 (ประเภทออมทรัพย์)
 4. การประกวดแบ่งเป็นประเภทชาย และประเภทหญิง โดยมีคอรัสได้ รวมผู้เข้าประกวดแล้วไม่เกิน 4 คน
 5. ผู้สมัครเลือกเพลงที่จะใช้ในการประกวดจำนวน 1 เพลง โดยเลือกเพลงของศิลปินนักร้องต้นแบบที่ศาลาเฉลิมกรุงกำหนดให้โดยจะเป็นเพลงใดก็ได้ และบันทึกเสียงร้องเพลงของตนเองโดยมีเสียงดนตรีด้วยเซฟเป็นไฟล์ MP3 เพื่ออัพโหลดแนบตามระบบการสมัคร
 6. การรับสมัคร ผู้สมัครต้องทำการกรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์ โดยการแสกน QR CODE พร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้
  • กรอกแบบฟอร์มและแนบหลักฐานการสมัครทั้งหมด ให้ครบภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
  •  รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาดโปสการ์ด จำนวน 2 ภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีนักเรียนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้ส าเนาบัตรนักเรียนแทน)
  • ไฟล์บันทึกเสียงร้องเพลงของตนเองโดยมีเสียงดนตรีประกอบด้วย จำนวน 1 เพลง เซฟเป็นไฟล์ MP3
  • ไฟล์ภาพหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร จำนวนเงิน 100 บาท เข้าบัญชีที่กำหนดให้
 7. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการร้องเพลงสากลได้อย่างไพเราะ
 8. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่ใช้ภาษาในการร้องเพลงได้อย่างถูกต้องชัดเจน
 9. เป็นผู้มีบุคลิกที่ดี และแสดงออกถึงความสามารถในการร้องเพลงบนเวทีต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างไม่ขัดเขิน
 10. ไม่เป็นนักร้องที่ติดสัญญากับค่ายเพลงหรือสังกัดบริษัทใดๆ
 11. กองประกวดฯ จะทำการคัดเพลงจากไฟล์เสียง MP3 ที่ผู้สมัครส่งเข้ามาช่วงต้นเดือนเมษายน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบคัดเพลง กองประกวดฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบในทางอีเมลล์หรือไลน์ไอดีของผู้ประกวดที่ได้แจ้งไว้ ในขั้นตอนต่อไป
 12. ผู้สมัครที่ได้รับเอกสารผ่านคัดเลือก ให้ตอบกลับเพื่อรายงานตัวทันที โดยผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจากไฟล์เสียง MP3
 13. การประกวดร้องเพลง รอบคัดเลือก รอบที่ 1 ผู้เข้าประกวดร้องเพลงเดียวกับที่แจ้งไว้ในใบสมัคร กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 ณ เวทีลานมิ่งเมือง ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า (โดยกองประกวดจัดให้มีการซ้อมโดยจะแจ้งวันและเวลาให้ผู้ประกวดทราบต่อไปภายหลัง)
 14. การประกวดร้องเพลง รอบคัดเลือก รอบที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 ณ เวทีลานมิ่งเมือง ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า ผู้เข้าประกวดเลือกเพลงใหม่จากเพลงของศิลปินนักร้องที่กองประกวดกำหนดให้ในเอกสารการสมัคร โดยต้องไม่ซ้ำกับเพลงที่เลือกร้องในรอบคัดเลือก รอบที่ 1 และต้องไม่ซ้ ากับผู้เข้าประกวดด้วยกัน ในกรณีที่มีการเลือกเพลงซ้ำกันจะใช้วิธีการจับสลากแทน (โดยกองประกวดจัดให้มีการซ้อมโดยจะแจ้งวันและเวลาให้ผู้ประกวดทราบต่อไปภายหลัง)
 15. ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ชาย 7 คน และ หญิง 7 คน สามารถเลือกร้องเพลงของศิลปินนักร้องที่กองประกวดกำหนดให้ในเอกสารการสมัคร โดยต้องไม่ซ้ำกับเพลงที่ร้องในรอบคัดเลือก รอบที่ 1 และรอบที่ 2 และต้องไม่ซ้ำกับผู้เข้าประกวดด้วยกัน (ในกรณีที่มีการเลือกเพลงซ้ ากันจะใช้วิธีการจับสลากแทน)
 16. กรณีวันประกวดมีการเปลี่ยนแปลงกองประกวดจะแจ้งให้ผู้ประกวดทราบล่วงหน้า
 17. การประกวดทุกรอบ บรรเลงดนตรี โดยวงเฉลิมราชย์
 18. กรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณ วุฒินักประพันธ์เพลง ศิลปินแห่งชาตินักร้อง นักดนตรี และสื่อมวลชน
 19. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางกองประกวดจัดขึ้นทุกครั้ง หากท่านไม่พร้อมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางกองประกวดกำหนดขึ้น ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และกองประกวดจะคัดเลือกผู้เข้าประกวดที่มีคะแนนในอันดับต่อจากท่านขึ้นมาแทน

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายสื่อสารองค์กรโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8

https://www.salachalermkrung.com/?c=news&m=detail&cid=96#prettyPhoto

ช่วงวัย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ and อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันพุธที่ 1 – วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

หมายเหตุ

ค่าสมัคร จำนวน 100 บาท

ประเภทกิจกรรม

Online

 • This กิจกรรม has passed.

Online

ช่วงวัย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันพุธที่ 1 - วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

ค่าสมัคร จำนวน 100 บาท

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า