กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Road to Actuary ครั้งที่ 3 ค่ายสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย ม.มหิดล

โดยหน่วยงาน: สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าย Road to Actuary คือค่ายที่พวกพี่ๆนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดดลสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยจัดขึ้น โดยค่ายนี้ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อแนะแนวและให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย สิ่งที่ต้องเรียนในคณะ และการเตรียมตัวในการสอบเข้าแก่น้องๆ และบุคคลที่สนใจ
สำหรับในค่ายนี้ น้องๆ จะได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ๆที่เรียนในสาขานี้และพี่ๆที่ทำงานในสายอาชีพนี้โดยตรง ซึ่งล้วนผ่านประสบการณ์ต่างๆมาอย่างมากมาย และนอกเหนือไปจากนั้นค่ายของเราก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งเป็นที่สนใจสำหรับน้องๆหลายๆคนนั่นก็คือ การให้น้องๆ ได้ลองทดสอบตัวเองด้วยข้อสอบ Mock Exam ที่พี่ๆ ได้ทำขึ้น เพื่อที่น้องๆ จะได้ทดสอบความรู้ตัวเองและได้ลองสอบในบรรยากาศจริงครับ

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

17-18 ตุลาคม 2563 (ทุกคนเรียนพร้อมกันผ่าน Live)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

10 ตุลาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

200 คน

สถานที่

ค่ายออนไลน์

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

250 บาท (จ่ายตอนสมัคร)