กิจกรรม

ปิดเทอม ทำอะไรดี พื้นที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้เลือกกิจกรรมที่ใช่ ทำอะไรที่ชอบ เรียนรู้โลกไปกับเรา
Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

เชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K.

โดย: สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ “สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K. ”

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมแชร์ประสบการณ์ความสุขในแบบของตัวเอง ช่วงอยู่บ้านกับสถานการณ์โควิด-19 เพียงแค่อัดคลิปวิดีโอหรือถ่ายภาพ ซึ่งการประกวดนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกคนคุ้นชินทำกันเป็นประจำอยู่แล้วในช่วงเวลาว่าง หากท่านใจสนใจก็ลองสมัครแล้วแชร์คลิปและภาพถ่ายเข้ามากันเยอะๆ โดยมีรายละเอียดการประกวดดังนี้

ประเภทคลิปวิดีโอ

1. หัวข้อการประกวด

ความสุขและสนุกจากการทำกิจกรรมนันทนาการตอนกักตัวอยู่บ้าน โดยเลือกอัดคลิปจากกิจกรรมนันทนาการทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่

 • การฝีมือและศิลปหัตถกรรม
 • เกม กีฬา และการละเล่น
 • ดนตรีและร้องเพลง
 • งานอดิเรก
 • เต้นรำ
 • กิจกรรมอาสาสมัคร

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

• ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

3. รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 10,000. บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 7,000. บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 5,000. บาท
 • รางวัล Popularity คลิปยอดนิยม ด้วยยอดไลค์ยอดแชร์สูงสุด 10 อันดับ
  • อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 5,000. บาท
  • อันดับ 2-10 จำนวน 10 รางวัล รับ MINI DRONE ติดกล้องบังคับวิทยุ
 • รางวัล ความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 10 รางวัล รับ Action camera Full HD 1080P
 • รางวัล โดนใจกรรมการ จำนวน 20 รางวัล รับ ลำโพงบลูทูธไร้สาย

4. เกณฑ์การตัดสินการให้คะแนน

 • แนวคิดและเนื้อหา (30 คะแนน)
 • เทคนิคการนำเสนอ (30 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (40 คะแนน)

5. การคัดเลือกผลงาน

• คณะกรรมการจากสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นผู้คัดเลือกผลงาน

6. กติกาและเงื่อนไข

• ส่งผลงานการประกวดความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาทีโดยไม่จำกัดรูปแบบ

วิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แชร์บนแฟนเพจ Recreation Plus

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกประเภทกิจกรรมนันทนาการ (1 ประเภทกิจกรรม ต่อ 1 คลิปวิดีโอ) โดยไม่จำกัดจำนวน
 • เป็นคลิปที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่สื่อถึงพฤติกรรมรุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจาร และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมายทุกประเภท

ประเภทภาพถ่าย

1. หัวข้อการประกวด

 • ความสุขและสนุกจากการทำกิจกรรมนันทนาการตอนกักตัวอยู่บ้านโดยเลือกถ่ายภาพจากกิจกรรมนันทนาการทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่
  • การฝีมือและศิลปหัตถกรรม
  • เกม กีฬา และการละเล่น
  • ดนตรีและร้องเพลง
  • งานอดิเรก
  • เต้นรำ
  • กิจกรรมอาสาสมัคร

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

• ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

3. รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 7,000. บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 5,000. บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000. บาท
 • รางวัล Popularity ภาพถ่ายยอดนิยม ด้วยยอดไลค์ยอดแชร์สูงสุด 10 อันดับ
  • อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000. บาท
  • อันดับ 2-10 จำนวน 10 รางวัล รับ Smartwatch Band
 • รางวัล ความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 10 รางวัล รับ รถบังคับวิทยุ Remote Control
 • รางวัล โดนใจกรรมการ จำนวน 20 รางวัล รับ ลำโพงบลูทูธไร้สาย

4. เกณฑ์การตัดสินการให้คะแนน

 • การนำเสนอ (40 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (60 คะแนน)

5. การคัดเลือกผลงาน

• คณะกรรมการจากสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นผู้คัดเลือกผลงาน

6. กติกาและเงื่อนไข

 • ส่งภาพถ่ายขณะทำกิจกรรมนันทนาการ ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบแชร์บนแฟนเพจ Recreation Plus พร้อม caption บอกถึงประโยชน์และคุณค่าของการทำกิจกรรมนันทนาการ และเชิญชวนให้ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายได้ทุกประเภทกิจกรรมนันทนาการ (1 ประเภทกิจกรรม ต่อ 1 ภาพ) โดยไม่จำกัดจำนวน
 • เป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • กรณีเป็นภาพถ่ายบุคคลอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักนันทนาการกรมพลศึกษา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้ง สิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่สื่อถึงพฤติกรรมรุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจารและเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมายทุกประเภท

การรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

รับสมัครและส่งผลงาน 5 ก.ย.64 – 31 ต.ค.64 ประกาศผล 5 พ.ย.64 *

1. กดติดตามและถูกใจ แฟนเพจ Recreation Plus และโพสแชร์คลิปวิดีโอ หรือ ภาพถ่ายผลงานบนหน้าแฟนเพจ Recreation Plus : https://bit.ly/3jO5JJf  เมื่อโพสมาแล้วคลิปหรือภาพถ่ายของคุณจะไปอยู่ในหัวข้อ “ชุมชน” ของเพจ เมื่อทีมงานตรวจสอบความถูกต้องเรีบร้อยจะ แชร์ลงหน้าแฟนเพจ

2. ส่งหลักฐานประวัติผู้เข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทางอินบ็อกข้อความ แฟนเพจ Recreation Plus ได้แก่

2.1 ชื่อ-นามสกุล

2.2 ที่อยู่ปัจจุบัน-เบอร์โทรติดต่อ

2.3 ลิงค์ url คลิปวิดีโอหรือภาพถ่าย ที่แชร์ไว้บนหน้าแฟนเพจ Recreation Plus

หมายเหตุ คณะกรรมจะพิจารณาตัดสินผลงานที่เข้าร่วมประกวดเฉพาะท่านที่ดำเนินการ ตามข้อ 1.และข้อ 2. ครบถ้วนแล้วเท่านั้น***

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม (PDF) : https://bit.ly/3yIgEss

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3tiNm2y

เพจ Recreation Plus : https://bit.ly/3jO5JJf

 • This กิจกรรม has passed.

ช่วงวัย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

รับสมัครและส่งผลงาน 5 ก.ย. 64 - 31 ต.ค. 64

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร 31 ต.ค. 64 ประกาศผล 5 พ.ย. 64

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า