กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ฟังสร้างสุข Listening is Happiness: ฟังกันวันเพื่อนเศร้า

โดยหน่วยงาน: ความสุขประเทศไทย (Happiness Explorer)

ภารกิจสำคัญของความสุขประเทศไทย http://www.happinessisthailand.com/ คือการสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงช่องทางความสุขที่ไม่ต้องซื้อหา และไม่ได้มาจากการบริโภค โดยหนึ่งในช่องทางเข้าถึงความสุขนี้ได้คือ ช่องทางความสัมพันธ์ ที่ต้องอาศัยทักษะพื้นฐานอย่างการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ในการดูแลกันและกัน

ขณะที่ประเทศไทยกำลังปรับตัวต่อเนื่องกับการระบาดของโควิด และความไม่แน่นอนต่างๆ ทักษะการรับฟังและการสื่อสาร ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้เราได้ดูแลกันและกัน รวมถึงการดูแลตนเองด้วยการรับฟังเช่นกัน ทางความสุขประเทศไทยจึงต้องการชวนพวกเรามาฝึกฝนทักษะการฟังผ่าน workshop แบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom

และในการทำงานนั้น ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ หากเรามีทักษะการฟังที่สร้างความเข้าใจให้กับตนเองและผู้อื่นได้ ย่อมทำให้สามารถสื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและใช้ชีวิต

กิจกรรมที่จัดขึ้น

ในเวลา 2 ชั่วโมงนี้ ผู้เข้าร่วมจะมาเรียนรู้ทักษะการสื่อสารการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ร่วมกันบนพื้นที่ออนไลน์ อาจมีแบบฝึกหัดให้ทำและแลกเปลี่ยนในระหว่างกิจกรรมเพื่อที่แต่ละคนจะสามารถกลายเป็นอาสาสมัครในบ้านในการรับฟังเพื่อดูแลใจซึ่งกันและกันกับคนใกล้ตัวได้ โดยในครั้งนี้พวกเราจะได้ลองมาสัมผัสกับความรู้สึกเศร้าต่างๆ อันเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงปีที่ผ่านมา และแนวทางในเวลาที่เราอาจต้องดูแลคนที่มีความเศร้า

ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ทางความสุขประเทศไทยได้เชิญวิทยากร: คุณโชติศักย์ กิจพรยงพันธ์ (อ.เล้ง) มาพาให้พวกเรามีประสบการณ์ตรงกับการรับฟังอย่างลึกซึ้ง ที่จะช่วยให้เราสามารถดูแลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ความสัมพันธ์ ชีวิตส่วนตัว ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เสาร์, 25 ก.ย. 2564 13:30 ถึง 15:30 (2 ชั่วโมง) workshop แบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2564

จำนวนคนรับสมัคร

35

สถานที่

online

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม