หน้าแรก แท็ก ช่วยเหลือสังคม

แท็ก: ช่วยเหลือสังคม

แหวกซอกมุม โควิด19 ที่มีความงดงามซุกซ่อน โอกาสดีที่สุดที่จะสอนให้ลูกหลานรู้จักแบ่งปัน

ท่ามกลางสภาวะโควิด19 ที่แม้จะมีการปลดล็อกกันไปหลายชั้น แต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันหมดไปแล้วจริงหรือไม่ หลากหลายเหตุการณ์ หลากหลายความเปลี่ยนแปลงที่ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังเกิดขึ้น รวมถึงที่กำลังจะตามมาในอนาคต ล้วนสร้างความเครียดและตื่นตระหนกให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่มัน...ทั่วโลก หลายคนกลายเป็นคนไร้บ้าน ไร้อาชีพ และประสบปัญหาชีวิตทันที แต่ในอีกทางเรากลับเห็นดอกไม้งามที่ชื่อว่าความช่วยเหลือและการแบ่งปัน ผลิดอกของมันอยู่เต็มประเทศ มองในอีกมุมนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสอนเด็กๆ...

เรื่องอื่น ๆ