หน้าแรก แท็ก นครศรีธรรมราช

แท็ก: นครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและชาติพันธุ์วิทยา นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ผ่านหัวข้อ “ห้องก่อนประวัติศาสตร์” จัดแสดงโบราณวัตถุที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ของคนในสมัยนั้น เช่น เครื่องมือหิน ลูกปัดแก้วและหิน ภาชนะดินเผา และกลองมโหระทึก เป็นต้น เครื่องใช้เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีคนอยู่อาศัยในภาคใต้เป็นระยะเวลานานมาแล้ว ห้องจัดแสดงที่น่าสนใจอีกห้อง คือ “ห้องโบราณวัตถุที่พบในภาคใต้”  ได้จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธและพราหมณ์ ซึ่งเป็นศาสนาที่เป็นที่นับถือของชาวใต้ โบราณวัตถุที่จัดแสดง เช่น  ศิวลึงค์ พระศิวนาฏราช พระวิษณุ พระโพธิสัตว์...

หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน นครศรีธรรมราช

หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน นครศรีธรรมราช เกิดจากแรงบันดาลใจของกลุ่มศิลปินนักคิดนักเขียนปักษ์ใต้ ที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดพื้นที่ในการแสดงความคิดผ่านงานศิลปะแขนงต่าง ๆ เพื่อช่วยกันพัมนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยได้รับการสนับสนุนการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของหนังตะลุง และต้องการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะการทำหนังตะลุง

พิพิธภัณฑ์วีรไทยเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 72 พรรษา นครศรีธรรมราช

ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธปืนโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ของทหารสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา ประวัติความเป็นมาของพ่อจ่าดำ ประวัติสงครามมหาเอเชียบูรพา ประวัติความเป็นมาของอนุสาวรีย์วีรไทย

พิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้ว นครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้ว ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาโบราณและเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากินรวมไปถึงเครื่องจักรสานเก่าแก่ ที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 ชิ้น ซึ่งป้าเยิ้ม เรืองดิษฐ์ เจ้าของบ้านที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์นี้บอกว่า ชอบสะสมของเก่ามาตั้งแต่อายุ 16 ปี ก็ยังคงเก็บสะสมอยู่เรื่อย ๆ โดยของส่วนใหญ่จะรับซื้อจากพวกชาวประมงที่ไปงมมาจากซากเรืออับปางกลางทะเล และยังบอกอีกว่าเพราะวัตถุโบราณพวกนี้ที่ทำให้ป้าเยิ้มได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชค จนมีเงินมาจัดแสดงพิพิธภัณฑ์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ตัวอาคารจัดแบบเรียบง่าย เป็นอาคารชั้นเดียวแต่ทำการแยกหมวดหมู่สิ่งของทุกอย่างไว้อย่างชัดเจน

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งเป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่นอกตัวเมืองนครศรีธรรมราชออกไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อย ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้มีทั้งส่วนที่เป็นสวนออกกำลังกาย สระน้ำ สวนสัตว์และสวนนก สวนสาธารณะแห่งนี้เปิดในปี พ.ศ.2527 ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมพรรษาครบ 84 ปี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลาย

หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นครศรีธรรมราช

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 9 ล้านบาท โดยได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ได้เดินทางมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2529 และมาประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2531 มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ เอกสาร และประวัติศาสตร์วัตถุอันเป็นผลงานของ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์...

เรื่องอื่น ๆ