หน้าแรก แท็ก ตาก

แท็ก: ตาก

พิพิธภัณฑ์มูเซอดำ

พิพิธภัณฑ์มูเซอดำจัดตั้งขึ้นโดยศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดตาก อยู่ในบริเวณตลาดชาวเขาดอยมูเซอ ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง คือส่วนแรกที่เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวมูเซอดำ เช่น "ยะคินี" นำมาต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้ไข้มาลาเรีย "คีข่าเนี่ยเว" หรือ "จะค่านแดง" นำมาดองเหล้าหรือต้มน้ำดื่มทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีขึ้น และ "หมี่ซึนะ" หรือ "ขมิ้นดำ" ใช้ผสมกับอาหารเป็นยาแก้ท้องอืด เป็นต้น เครื่องดนตรี เครื่องประดับของชาวมูเซอดำ เช่น แหละก่อต่า (กำไลข้อมือของเด็กผู้ชาย) อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการที่บอกเล่าความเป็นมาของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวมูเซอดำ เช่น...

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัดวังศิลาราม

ประวัติความเป็นมา สืบเนื่องจากการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตช่วงก่อนทำฌาปณกิจศพญาติของผู้เสียชีวิตจะจัดขันบูชาธรรมในลักษณะหัวทาน คือ มีทั้งอาหารและของใช้ในครัวและของใช้บางอย่างของผู้เสียชีวิตเช่น มีด,ตะกร้า เป็นต้น สิ่งของบางอย่างที่มีขนาดใหญ่ญาติจะนำมาถวายพระคุณเจ้าในภายหลังเช่น ชุดหาบ(กระจาด)อาวุธปืนฯ

พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งกระเซาะ

เริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2548 เป็นที่ใช้เก็บของโบราณเก่าแก่ของวัด ซึ่งมีอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2203 ได้แก่ พระพุทธรูปเก่าแก่ ของใช้ในวัดในสมัยก่อน วัสดุอุปกรณ์ของโบสถ์หลังเก่าที่ใช้ในการก่อสร้าง ในพิพิธภัณฑ์มีโซนจัดแสดงอยู่โซนเดียว ของทุกอย่างจะจัดวางอยู่รวมกัน

พิพิธภัณฑ์คัมภีรธรรมสาร

เนื่องจากชาวบ้านและวัดต่างๆ ใน ต.บ้านนา ต้องอพยพลงมาเมื่อปี 2502 จากการสร้างเขื่อนภูมิพล ดังนั้นพระพุทธรูปและวัตถุโบราณจึงได้รวบรวมมาไว้ในวัดชลประทานรังสรรค์และได้จัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้น

พิพิธภัณฑ์ชุมชนตรอกบ้านจีน

ตรอกบ้านจีน เป็นย่านค้าขายของเมืองตากตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยที่ลำน้ำแม่ปิงยังไม่ถูกถมเพื่อขยายฝั่งและยังเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภค บริโภคที่ส่งมาจากปากน้ำโพขึ้นที่ท่าบ้านจีน ย่านนี้จึงคับคั่งไปด้วยผู้คนที่มาซื้อขาย ขนถ่ายสินค้า บริเวณชุมชนแห่งนี้ในสมัยก่อนจะเป็นลำคลอง มีสะพานข้ามคลองใช้เป็นจุดขนส่งสินค้าและการเดินทาง เป็นจุดที่มีความสำคัญมากในสมัยรัชกาลที่ 5 เพราะหมู่ชาวจีนอพยพที่เข้ามาทำการค้า ได้รับความไว้วางใจและแต่งตั้งจากทางการให้เป็นผู้ดูแลในเรื่องระบบการค้าขาย ทำให้ยุคนี้เกิดความเจริญกับย่านนี้เป็นอย่างมาก บ้านจีนในสมัยนั้นมีแต่ลูกหลานจีนดำเนินการค้าขาย ปลูกบ้าน ร้านค้า และเริ่มมีถนนหนทางแต่เป็นเพียงทางเดินเท้า ร้านค้าจะมีของขายทุกอย่าง มีร้านขายถ้วยชาม ร้านผ้า ร้านหนังสือเรียน ร้านเครื่องอัฐบริขารในการบวชพระ...

พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก

จังหวัดตากได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองจังหวัดตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยปรับปรุงอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก(หลังเก่า) มาเป็นพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากอดีตสถานที่ดังกล่าวเคยเป็น “เรือนประทับ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเมืองตาก เมื่อปี พ.ศ.2501

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล ตาก

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖  รอบ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น จึงได้จัดทำโครงการ อาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เขื่อนภูมิพล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรื่องอื่น ๆ