หน้าแรก แท็ก ร้อยเอ็ด

แท็ก: ร้อยเอ็ด

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ออกแบบมาจากศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนอีสาน เช่น อาคารรูปทรงกระติบข้าว อาคารรูปทรงประทุนเกวียน อาคารรูปทรงหวดนึ่งข้าว ได้แก่ อาคารนิทรรศการหลัก อาคารหอประชุม อาคารท้องฟ้าจำลอง และอาคารปฏิบัติการสื่อ รวมทั้งภูมิสถาปัตย์ภายนอกอาคาร ภายในอาคารมีนิทรรศการที่ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 11 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการโลกล้านปี นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งทุ่งกุลา-เกลือสินเธาว์ นิทรรศการพลังงานนิวเคลียร์เพื่ออนาคต นิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ นิทรรศการพลังงานไฟฟ้า นิทรรศการตระหนักรู้ด้านพลังงาน...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

เป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ทุกด้านของจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรณี โบราณคดี ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปหัตถกรรม การจัดแสดงได้มีการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  หุ่นจำลอง และฉากชีวิตต่างๆ เข้ามาใช้ประกอบการจัดแสดงในนิทรรศการ

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่าม่วง

สร้างเพื่อเก็บคัมภีร์ใบลานเก่า เเละเป็นเเหล่งข้อมูลชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16

พิพิธภัณฑ์ทหาร ร.16 พัน 1 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่อง ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสงคราม และวีรกรรมของหน่วยรบ โซนจัดแสดง มี 3 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 พระมหากษัตริย์ไทย 9 พระองค์ โซนที่ 2 วีรกรรมหน่วยรบ โซนที่ 3 ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสงคราม

เรื่องอื่น ๆ