พิพิธภัณฑ์ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16

ที่อยู่

235 ม.11 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

วันและเวลาทำการ

08.00-16.00 น. (ต้องประสานงานก่อน)

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

043-511300

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์ทหาร ร.16 พัน 1 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่อง ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสงคราม และวีรกรรมของหน่วยรบ โซนจัดแสดง มี 3 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 พระมหากษัตริย์ไทย 9 พระองค์

โซนที่ 2 วีรกรรมหน่วยรบ

โซนที่ 3 ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสงคราม