หน้าแรก แท็ก สุโขทัย

แท็ก: สุโขทัย

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาเผาสังคโลก (เตาทุเรียง)

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาเผาสังคโลก (เตาทุเรียง) เป็นนิคมอุตสาหกรรมโบราณของเมืองศรีสัชนาลัยที่มีการขุดพบเตาเผาเครื่องถ้วยสังคโลกกว่า 500 เตาในระยะทางยาวถึง 1 กิโลเมตร โดยเครื่องสังคโลกที่ค้นพบนั้นมีทั้งในสภาพสมบูรณ์และแตกหักจำนวนมาก ลักษณะเตาเผาเป็นรูปยาวรีคล้ายประทุนเรือจ้าง มีความยาวประมาณ 7 - 8 เมตร ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาเผาสังคโลกประกอบด้วยอาคารสองหลังซึ่งสร้างครอบเตาเอาไว้ อาคารแรกคือเตาที่ 42 เป็นเตาบนดิน อาคารที่สอง คือ เตาที่ 61 เป็นเตาใต้ดิน ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ...
วัยรุ่นหมุนโลกปี2-1

วัยรุ่นหมุนโลก ปี 2

รับสมัครวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ที่มีอายุ 15-24 ปี แท็กทีม 4 คนขึ้นไป เสนอไอเดียกิจกรรมสร้างสรรค์ (ไม่จำกัดรูปแบบ) อะไรก็ได้ที่อยากรู้ อยากลอง อยากมีส่วนร่วมหรือทำให้เกิดขึ้น (มีทุนให้ลงมือทีมละไม่เกิน 40,000 บาท) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 30 มิถุยายน 2561 ประกาศผลการคัดเลือก 5...

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของไทยสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น “มรดกโลก” เนื่องจากในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานประกอบด้วยสถานที่สำคัญ

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ประเทศไทยเริ่มจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มานานกว่า 17 ปี ในปี พ.ศ. 2537 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์ในภาคเหนือขององค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช ให้ได้ความอุดมสมบูรณ์ที่สุดพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงได้ดำเนินการขยายสวนสาขาเพิ่มในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง คือ “สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 มีพื้นที่ประมาณ 340...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก เน้นการนำเสนอเรื่องพัฒนาการของเครื่องถ้วยสุโขทัย ด้วยเหตุที่อำเภอสรรคโลกอยู่ใกล้กับอำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยที่สำคัญในสมัยสุโขทัยและอยุธยา เช่นเตาเผาบ้านเกาะน้อยและบ้านป่ายาง

สาธร พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ สุโขทัย

ก่อตั้งโดย คุณสาธร โสรัจประสพสันติ ชาวบ้านหาดเสี้ยวที่มีใจรักในผ้าทอโบราณพื้นเมืองของบ้านหาดเสี้ยว และได้เก็บสะสมผ้าทอลายโบราณต่าง ๆ มานาน แล้วได้ตระหนักเห็นว่าหากไม่เก็บรักษาผ้าทอพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าเหล่านี้เอาไว้ ต่อไปภายภาคหน้าก็จะสูญหายจากไป ฉะนั้นจึงได้สะสมผ้าเก่าเหล่านี้ไว้มากมาย แล้วก็ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา

เรื่องอื่น ๆ