พระราชวังรัตนรังสรรค์(จำลอง) ระนอง

ที่อยู่

บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง ระนอง 85000 Thailand

วันและเวลาทำการ

ลานหน้าพระราชวังฯ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 05.00 – 21.00 น.
กลุ่มอาคาร เปิดให้บริการวันอังคาร–อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ปิด ทุกวันจันทร์

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-7781-1422

ค่าเข้าชม

กรุณาซื้อบัตรเข้าชม ณ สำนักงานพระราชวังรัตนรังสรรค์

ผู้ใหญ่ ใบละ 50.- บาท

เด็ก ใบละ 20.- บาท

ชาวต่างชาติ ใบละ 100.- บาท


พระราชวังรัตนรังสรรค์องค์แรก สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ฝั่งตะวันตก (ระหว่างวันที่ 23  25 เมษายน พ.ศ.2433) นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จประพาสเมืองระนอง

ในการเสด็จครั้งนั้นโปรดฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสารทศุภกิจ กำหนดแผนที่ทำเรือนไม้พลับพลาที่ประทับ โดยพระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง) เจ้าเมืองระนอง เป็นผู้สร้างถวาย บนเนินเขากลางเมืองด้วยไม้จริงทั้งหลัง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทอดพระเนตร มีดำรัสว่า ทำงดงามมั่นคง สมควรจะเป็นวังยิ่งกว่าจะเป็นพลับพลา และ พระราชทานนามว่า พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ หมายถึง พระยารัตนเศรษฐีเป็นผู้สร้าง เพื่อเป็นเกียรติยศแก่เมืองระนองและสกุลของพระยารัตนเศรษฐี และพระราชทานนามเนินเขาที่ตั้งว่า นิเวศน์คีรี โดยในครั้งนั้นได้เสด็จประทับแรม ณ พระที่นั่งรัตนรังสรรค์