พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ที่อยู่

อาคารเรือนไม้ปั้นหยาในสำนักงานเขตพระนคร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดวันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่ 09:00–16:30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-2282-8563

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ริมถนนสามเสน ไม่ไกลจากย่านบางลำภู แหล่งช้อปปิ้งสิ่งของในราคาย่อมเยา เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร โดยมีเรือนไทยเก่าทรงปั้นหยาเป็นอาคารจัดแสดง ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไม่กี่แห่งของกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในสำนักงานเขต เพราะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในบริเวณ วัด หรือโรงเรียน เดิมเรือนไทยทรงปั้นหยาหลังนี้เป็นของพระยาบริรักษ์ราชา หรือ เจ๊ก รัตนทัศนีย์ ท่านรับราชการในตำแหน่งนายตำรวจหลวงรักษาพระองค์ (กระทรวงวัง) มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึง รัชกาลที่ 7 ปัจจุบันเรือนปั้นหยาได้ถูกดัดแปลงนำมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญๆ และชุมชนที่หลากหลายวัฒนธรรมของเขตพระนคร โดยการจัดแสดงแบ่งเป็นห้อง ๆ