พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ชุมชนคลองรังสิต จ.ปทุมธานี

ที่อยู่

หมู่ที่ 3 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

029059996

ค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ชุมชนคลองรังสิต จ.ปทุมธานี เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำชุมชน 1.ดูแลคลอง 2.ช่อมแซมบ่อพักน้ำ 3.นวัตกรรมเรือดูดตะกอนดินเลนในล่องสวน และ 4.ทฤษฎีใหม่ริมคลองตามแนวทางพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่