พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

ที่อยู่

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์
09.00 น.–16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02–564-4440-50 ต่อ 1752-54, 02-696-6610, 02-696-6612, 02-696-6613

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นผู้ดูแลดำเนินการ โดยเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุทางศิลปกรรม วัฒนธรรม และโบราณคดี ทางคณะได้กำหนดแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทางมานุษยวิทยา ที่แสดงถึงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคม

บทบาทหลักของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ เป็นศูนย์บริการองค์ความรู้ทางโบราณคดีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ใช้สำหรับการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติ และการค้นคว้าวิจัย ในรายวิชาต่างๆของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จึงมิได้เปิดจัดแสดงแก่สาธารณชนในวงกว้าง เว้นแต่เปิดนำชมให้แก่คณะที่นัดหมายเป็นกรณี ๆ