พิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมาราม นครราชสีมา

ที่อยู่

วัดธรรมจักรเสมาราม บ้านคลองขวาง หมู่ 3 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30170 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน
07.00 น. – 18.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

089-946-0149 (เจ้าอาวาส)

ค่าเข้าชม


อดีตกาลของเมืองเสมา เป็นชุมชนโบราณสมัยทวารวดี มีร่องรอยของความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา คือ “ธรรมจักรศิลา” ซึ่งเป็นหินทรายแกะสลักในรูปกงล้อ ตอนล่างมีลายสลักรูปหัวสิงห์ สถิตอยู่เบื้องหน้าพระพักตร์ขององค์พระพุทธไสยาสน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่ภายในวัดแห่งนี้ ซึ่งชาวบ้านเรียกขานพระนอนองค์นี้ว่าองค์พ่อใหญ่ และมีความศรัทธาและเลื่อมใสเป็นอันมาก เวลาที่จะไปสมัครงานหรือทำกิจการงานอะไร ชาวบ้านมักจะมาบนบานขอพรจากท่าน การบนบานมีการถวายหัวหมู ไก่ ไข่ บางคนบนเพลงโคราชมาแสดง ปัจจุบันมีการสร้างศาลาคลุมองค์พระและมีทางเดินไม้ล้อมรอบองค์พระ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ให้การสนับสนุนและดูแลรักษา
วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เห็นได้จากมีรถตู้เข้ามาจอด พร้อมไกด์ทัวร์ชาวต่างประเทศ พาเดินชมองค์พระพุทธไสยาสน์ประกอบคำบรรยาย ตรงจุดที่ต้อนรับผู้มาเยือนพร้อมดอกไม้ธูปเทียนสำหรับกราบไหว้บูชา
พระอธิการธีระพล ชินวโร เจ้าอาวาสบอกว่าธรรมจักรศิลาที่เห็นจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์ ของจริงคืออันที่อยู่ในตู้กระจก ส่วนที่อยู่ด้านหน้าข้างนอกตู้คืออันจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นคนจัดสร้างจำลองโดยการถอดแม่พิมพ์จากของเดิม โดยปกติธรรมจักรศิลาจะตั้งอยู่หน้าพระพักตร์ขององค์พระพุทธไสยาสน์ วัตถุโบราณชิ้นอื่นที่จัดแสดงในอาคารนี้นอกจากธรรมจักรศิลา เป็นพวกเชิงชาย ศิวลึงค์ พระพุทธรูปสำริดอีกจำนวนหนึ่ง แต่ไม่ได้จัดแสดงที่นี่ กรมศิลปากรได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เหตุผลหนึ่งคือเพื่อความปลอดภัยจากการสูญหาย