พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ราชบุรี

ที่อยู่

วัดขนอน หมู่ 4 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม ราชบุรี 70120 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 8.00 - 17.00 น.

สาธิตการแสดงหนังใหญ๋ ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 – 11.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

032-233 386,081-753 1230

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์

เก็บค่าเข้าชมการแสดงหนังใหญ่เป็นหมู่คณะ ครั้งละ 2,500 บาท (มีส่วนลดตามอัตราผู้เข้าชม)

(ยกเว้นวันเสาร์เวลา 10.00 – 11.00 น. ชมฟรี)


หนังใหญ่ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย  ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง เป็นการแสดงที่รวมศิลปะทรงคุณค่าหลายแขนง อาทิ หัตถศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และวรรณศิลป์ มาผสมผสานกันให้สอดคล้องประกอบกับบทพากย์  บทเจรจา  บทขับร้อง  ดนตรีปี่พาทย์ ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวและให้อรรถรสแก่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์ เรื่องที่นิยมแสดงมากที่สุด คือ เรื่องรามเกียรติ์