พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน ภูเก็ต

ที่อยู่

ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของโครงการเดอะการ์เด้น ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน
เวลา 9.00-18.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

076-313551, 092-224-4574

ค่าเข้าชม

คนไทย

ผู้ใหญ่ 200 บาท

เด็กอายุระหว่าง 4-12 ปี 100 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่เสียค่าเข้าชม

ชาวต่างชาติ

ผู้ใหญ่ 300 บาท

เด็กอายุระหว่าง 4-12 ปี 150 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่เสียค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต” เป็นการจัดแสดงนิทรรศการจำลองประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ เพอรานากัน ผ่านเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน อีกทั้งภัตตาคาร “ครัวย่าหยา” รวบรวมอาหาร และขนมท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อหลากหลายเมนู ให้ได้ลิ้มลอง

พิพิธภัณฑ์นี้รวบรวมสิ่งของ โบราณวัตถุ เครื่องใช้เก่าแก่ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน เช่น ตราชั่งจดหมายโบราณ เครื่องพิมพ์โทรเลขโบราณ หนังสือเรียบเรียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จัดแสดงภาพถ่ายในสมัยโบราณ ตึกสถาปัตยกรรมแบบภูเก็ตดั้งเดิมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตและชาวปีนัง ที่เดินทางติดต่อกันเพื่อค้าขายแร่ดีบุก อาหาร และ สินค้าต่างๆ จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านอื่นๆ ตามมา