สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

ที่อยู่

235 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน
ตั้งแต่ 8.00 - 18.00 น. (กิจกรรม Khao Kheow After Dark เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.)

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

038-318444 Fax : 038-318400

ค่าเข้าชม


สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสวนสัตว์เปิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีทั้งส่วนศึกษาอนุรักษ์และวิจัยด้านสัตว์ป่า ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคตะวันออก จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการเลี้ยงและสงวนพันธุ์สัตว์ รวมทั้งสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ บริการด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย การนันทนาการ การพัฒนาจิตใจเยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน