หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ กรุงเทพฯ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 6 ชั้น 7 เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา
08.30 น. - 16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-954-7300 ต่อ 231

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


สถานที่แห่งนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์ที่นำเสนอผ่านเกียรติประวัติของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์คนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์การสร้างคนด้วยการศึกษา แม้ว่าในแต่ละช่วงชีวิตของเขาจะมีมรสุมชีวิตพัดผ่านเข้ามาหลายครั้ง ด้วยความอุตสาหะอดทน ทำให้เขาก้าวผ่านอุปสรรคและเดินไปข้างหน้า

แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน  รวม 14 ห้อง  ส่วนแรก เป็นเรื่องราวชีวิตของ ดร.ไสว ตั้งแต่เกิด เรียนหนังสือ สมรส ทำงานรับใช้ประเทศชาติ ลี้ภัยการเมือง และกลับสู่มาตุภูมิ ส่วนที่สอง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์