เบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์ ราชบุรี

ที่อยู่

เบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 96 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันและเวลาราชการ
เบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 96 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

032-337302

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม


เบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์ จัดเป็นประเภทพิพิธภัณฑ์ภายในสถานศึกษา (School Museum) พัฒนามาจากมุมสื่อการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา เป็นห้องพิพิธภัณฑ์เมื่อปลายปี พ.ศ.2522 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกขึ้นภายในโรงเรียน การดำเนินการจัดการพิพิธภัณฑ์ อ้างอิงข้อมูล แนวคิด วิธีการ จากตำรา บุคคล และพิพิธภัณฑสถานหลายแห่ง สรุปเป็นรูปแบบของเบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์ มีเป้าหมายเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ทั้งในอดีตและปัจจุบัน