โครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิพัฒนาบ้านเกาะกา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) จ.นครนายก

ที่อยู่

148 หมู่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี นครนายก

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี
เปิดตลอดทั้งปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

08-4154-9287 ,037-397106

ค่าเข้าชม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ ในคราวประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2542 ให้นำพื้นที่ดังกล่าวมาจัดทำเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาตามธรรมชาติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ถวายความเห็นไว้

อ่านเพิ่มเติมที่นี่