โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา วัดศรีอุทุมพร (หนองกรด) อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ที่อยู่

หมู่9 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์ Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

08-6565-1114

ค่าเข้าชม


พระครูจ้อย จันทสุวรรณโณ (ปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว) ได้น้อมเกล้าฯถวายที่ดินซึ่งอยู่ติดกับบริเวณวัดให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา มีเนื้อที่ทั้งหมด 589-3-32 ไร่ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สาธิต และให้บริการวิชาการเกษตร ต่อมาสำนักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ขอความร่วมมือมายังกรมวิชาการเกษตร ในการดำเนินงานตามพระราชดำริดังกล่าว ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ตอบรับโดยมอบหมายให้ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์เป็นผู้ดำเนินการ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี2546 ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ ได้ดำเนินการในพื้นที่เพียง 25 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการผลิตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นแหล่งผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์สำหรับเกษตรกร ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานและอบรมวิชาการด้านการเกษตร

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่