โครงการรวมกันเราสู้อยู่อย่างพร้อม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ที่อยู่

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

036-703-624

ค่าเข้าชม


ชาวบ้านตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นอีกหนึ่งตำบล ที่ประสบปัญหาอุทกภัยต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม  แต่เมื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ได้นำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาวางแผนและปรับใช้อย่างเป็นระบบ ทำให้ตำบลพุคา เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่