พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง

ที่อยู่

กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

วันและเวลาทำการ

สามารถติดต่อเข้าชมได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  ยกเว้น วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า เบอร์ติดต่อ 032-337267

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

032-337267, 032-337388 ต่อ 53151

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


เหล่าทหารช่างถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่ยังมิได้แยกออกเป็นเหล่าอิสระ จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 5 ทรงตั้ง “กองทหารอินยิเนีย” ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2418 เพื่อให้ออกไปปฏิบัติงาน ตรวจกรุยทางและปักเสาโทรเลขจากพระนคร ถึง สมุทรปราการ จากนั้นเป็นต้นมาทหารช่างได้รับการพัฒนามาตามลำดับ จนในปี พ.ศ. 2495 ก็ได้ตั้งเป็นกรมการทหารช่างขึ้นตรงต่อกองทัพบก จะเห็นได้ว่าเหล่าทหารช่างได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานานแล้ว  ในขณะเดียวกันก็ได้รวบรวมข้อมูล ทางด้านประวัติศาสตร์และวัตถุอันเกี่ยวกับกิจกรรมทหารช่างในด้านต่างๆ ไว้ในหน่วยมิใช่น้อย จึงเป็นสมควรที่หน่วยทหารช่างพึงรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ของหน่วยสืบต่อไป