พิพิธภัณฑ์สมเด็จย่า โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ

ที่อยู่

อาคารเก้าทศวรรษ ชั้น 4 โรงเรียนสตรีวิทยา ถ.ดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Thailand

วันและเวลาทำการ

กรุณาติดต่อล่วงหน้า

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-281-6505, 02-282-1626

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์นี้นำเสนอพระราชประวัติ พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า และการเสด็จฯ ในฐานะองค์ราชูปถัมภ์ในโอกาสต่าง ๆ ของโรงเรียนอันได้แก่ การเป็นประธานในงานฉลองครบครึ่งศตวรรษของโรงเรียน การวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน การมอบรางวัลนักเรียนเรียนดี