ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

ที่อยู่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 193 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์ : 054-230 855 โทรสาร : 054-230 857

ค่าเข้าชม

ค่าบริการคนละ 20 บาท


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (Lampang Science Centre for Education) พื่อบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่  เชียงราย  ลำพูน  ลำปาง  แพร่  น่าน  พะเยา  แม่ฮ่องสอน

มีบริการเพื่อการศึกษาหลากหลาย ดังนี้

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ค่ายสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)

ค่ายอัจฉริยะทักษะวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

ค่ายถอดรหัสสัมผัสวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ค่ายไขความลับฉบับวิทยาศาสตร์ (กศน.)

ค่ายสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)

  • ค่ายอัจฉริยะทักษะวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
  • ค่ายถอดรหัสสัมผัสวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  • ค่ายไขความลับฉบับวิทยาศาสตร์ (กศน.)

นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค พื้นที่เรียนรู้ด้านสุขภาวะที่มีชีวิตผ่านนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ และสื่อการเรียนรู้สุขภาวะเพื่อสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทและความต้องการของคนในพื้นที่