พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดเทพเจริญ (วัดถ้ำรับร่อ)

ที่อยู่

วัดเทพเจริญ เลขที่ 60 หมู่ 4 ถ.ราษฏร์เจริญ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน

ตั้งแต่ 08.30 - 15.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

077 547 056

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดเทพเจริญ(วัดถ้ำรับร่อ) จัดเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งต่อชาวชุมพรเนื่องจากเคยเป็นสถานที่ตั้งของเมืองโบราณอุทุมพรมาก่อน ซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านตรงบริเวณคอคอดมลายู ต่อมาได้มีการประกาศให้เป็นโบราณสถานของชาติขึ้นในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479 เพื่ออนุรักษ์ของเก่าที่ทรงคุณค่าให้ประชาชนทั่วไปได้ชม ภายในมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่รวบรวมโบราณวัตถุที่พบในบริเวณวัด โดยได้รับโบราณวัตถุเหล่านี้มาจากชาวบ้านที่นำมาบริจาค อาทิเช่น ดาบจำลองที่เป็นของใช้เก่าของเจ้าเมือง โถโบราณ ไห ถ้วยแก้ว เป็นต้น