พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

ที่อยู่

เลขที่ 2/6 ถ.ประชาเศรษฐ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวันตั้งแต่ 10.00 - 18.00 น.

เข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

081-252-8471

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ในอดีต คนไทยมีความผูกพันกับสายน้ำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในการอุปโภค หรือบริโภค ด้วยเหตุนี้เองคนไทยจึงต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นขันตักน้ำ กระบุงที่ใช้หาบน้ำ โอ่งน้ำ เป็นต้น ซึ่งนอกจากเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำอีกเช่นเดียวกัน นั่นก็คือ เรือ