พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ ศูนย์แสดงและสาธิตการทอผ้าพื้นเมืองอำเภอบ้านไร่ (กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ)

ที่อยู่

กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ 29 หมู่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน

08.00 - 17.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

08 1971 0521

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


ศูนย์แสดงและสาธิตการทอผ้าพื้นเมืองอำเภอบ้านไร่ ตั้งอยู่หลังวัดบ้านไร่ ติดกับโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ ก่อตั้งขึ้นเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีโบราณของชนชาติลาวครั่งเดิม ส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน ภายในศูนย์แสดงและสาธิตผ้าทอลาวครั่งบ้านนาตาโพมีการสาธิตวิธีการผลิตผ้าทอแบบโบราณที่ใช้วัตถุดิบจากฝ้าย ด้ายยืน ด้ายพุ่งและด้ายจกใช้การเย็บมือทุกชิ้นลายที่ทอเป็นลายโบราณ เช่น ลายขอหลวง ลายขอคำเดือน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ้าซิ่น ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าตัดชุด หมอนขิด ด้านนอกมีพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณมีอายุกว่าร้อยปี ภายในจัดแสดงผ้าทอโบราณที่ชาวบ้านนำมาบริจาคเป็นอาคารขนาดเล็ก