โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ที่อยู่

ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

วันและเวลาทำการ

เปิดเฉพาะท่านที่ติดต่อมาเท่านั้น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

090 280 6924

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา หรือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุดอยโอ่ง ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศาสตร์ล้านนา และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์มีกิจกรรมเผยแพร่วิชาแพทย์ทางเลือกแห่งล้านนาโบราณ โดยพระเมธาวินทร์ แสนธิ เป็นผู้ฝึกสอน วิชาแพทย์ทางเลือกแห่งล้านนาโบราณนั้นจะใช้พืชสมุนไพรในการรักษา ทั้งการตอกเส้น การย่ำขาง การนอนย่างสมุนไพร แช่เท้าสมุนไพร สปาสุ่มไก่ การเช็ดใบไม้ และการแหกเขาควายฟ้าผ่า ลักษณะภายในศูนย์จะมีซุ้มหลายซุ้ม จัดแสดงสมุนไพรสำหรับใช้ในการรักษาแบบล้านนาโบราณ และมีแคร่ไม้ไผ่สำหรับให้บริการนวดเพื่อการรักษาแบบล้านนาโบราณแก่ผู้ที่มาเยียมชม