แหล่งเรียนรู้เมืองเก่าตะกั่วป่า

ที่อยู่

ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน

ตั้งแต่ 08.00 - 20.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

076 424 088, 076 424 525

ค่าเข้าชม


เมืองเก่าตะกั่วป่า สร้างขึ้นมาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 500 เดิมชื่อว่า เมืองตกโกล แปลว่า กระวาน  เมืองตะกั่วป่าเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยรัชกาลที่ 7 เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุก จึงทำให้มีคนจีนข้ามาทำงานในเหมืองเป็นจำนวนมาก เมืองเก่าตะกั่วป่าถือเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่รวบรวมเอาเรื่องราวของชาวพังงาในสมัยก่อนไว้ ณ ที่แห่งนี้ มีการรักษาสภาพของอาคารสถาปัตยกรรมจีนและโปรตุเกสไว้ สามารถเดินชมวิถีชีวิตของชาวเมืองเก่าตะกั่วป่าได้ อีกทั้งยังมีการจัดถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์อีกด้วย