ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรุงเทพฯ

ที่อยู่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันและเวลาทำการ

9.00-17.00 น.

จันทร์-เสาร์

เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

อีเมลล์ : activity.thc@thaihealth.or.th Line ID : thaihealth_center www.facebook.com/thaihealthcenter.org

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านสุขภาวะที่มีชีวิต เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในรูปนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่มาจากการประสานพลังของเครือข่ายในทุกภาคส่วน