พิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทย

ที่อยู่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

วันและเวลาทำการ

08.30 น. - 16.30 น. (จันทร์พุธศุกร์ เปิด 10.00 น. - 16.00 น.)

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02 522 6607 ต่อ 480 08

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2544 โดยคณะกรรมการผู้บริหารของมหาวิทยาลัยริเริ่มเนื่องจากครบรอบ 100 ปีของการฝึกหัดครูไทย รวบรวมเรื่องราวของครูในอดีตกว่าหนึ่งศตวรรษ และประวัติที่เริ่มจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”