ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

ที่อยู่

415 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา

08.30 – 16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

045-311879, 045-311714

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
อาคารนิทรรศการ 1 (ตึกอำนวยการ)
ชั้นบน  นิทรรศการโลกและดวงดาว (ดาราศาสตร์)    ท้องฟ้าจำลอง

ชั้นล่าง นิทรรศการโลกวิทยาศาสตร์  นิทรรศการภูมิสารสนเทศ Gitda

อาคารนิทรรศการ 2
นิทรรศการภาพยนตร์ 4 มิติ

อาคารพลังงาน
นิทรรศการบ้านพลังงาน