พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านปากน้ำ

ที่อยู่

วัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์

เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

045-400728 , 089-7203529 (เจ้าอาวาส)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์บ้านปากน้ำ (บุ่งสระพัง) เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเมื่ออดีตกาล ตั้งอยู่ที่วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ไปตามถนนสายอุบลราชธานี-ตาลสุม 11 กิโลเมตร ณ พิพิธภัณฑ์บ้านปากน้ำแห่งนี้ ได้รวบรวมจัดแสดงเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพของชาวบ้านลุ่มน้ำบุ่งสระพังอย่างมากมาย อาทิ เครื่องมือดักสัตว์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น จำพวก คันหลุบ ด้วงดักหนู แร้ว กับดักต่างๆ และอุปกรณ์จับสัตว์น้ำ เช่น ชนาง ลอบยีน ลอบนอน ข้อง เบ็ด อวน ฉมวก ตุ้ม สุ่ม สวก กรบ ไซ ลันดักปลาไหล อีจู้ ฯลฯ เป็นต้น และสืบเนื่องจากมีสายน้ำสายหนึ่งแยกตัวออกมาจากแม่น้ำมูล มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ทอดตัวเข้ามาในบริเวณหมู่บ้านปากน้ำ ซึ่งเรียกกันว่า “บุ่งสระพัง” และมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลานานาชนิด ซึ่งประชาชนชาวบ้านปากน้ำและชุมชนใกล้เคียงได้อาศัยแม่น้ำมูลและบุ่งสระพัง ในการประกอบอาชีพมาช้านานตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน