สวนสัตว์ดุสิต

ที่อยู่

เลขที่ 71 ถนนพระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Thailand

วันและเวลาทำการ

สวนสัตว์ดุสิต เปิดให้บริการทุกวัน

ตั้งแต่เวลา เวลา 08.00 - 18.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-2281-2000

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม
อัตราค่าเข้าชม | Entrance Fee

ชาวไทย
ผู้ใหญ่ 100 บาท
เด็ก 20 บาท
นักศึกษา/ทหาร/ตำรวจ (ในชุดเครื่องแบบ) 50 บาท
ผู้สูงอายุ คนพิการ พระสงฆ์ เข้าชมฟรี
Foreign
Adult 150 Baht
Child 70 Baht


สวนสัตว์ดุสิตเดิมเป็นสวนหนึ่งของพระราชอุทยานสวนดุสิต  โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนพระองค์ โดยทรงนำกวางดาวจากชวา รวมทั้งสัตว์อื่นๆ หลายชนิด มาเลี้ยง

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่8 คณะรัฐบาลนำโดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนสัตว์ดุสิต ให้เทศบาลนครกรุงเทพฯ ดำเนินการจัดสร้างเป็นสวนสัตว์และเป็นที่พักผ่อนของ ประชาชน และให้ชื่อว่า “สวนสัตว์ดุสิต” หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียก “เขาดินวนา”