บ้านเก่าเล่าเรื่อง ชุมชนเจริญไชย

ที่อยู่

ห้องเลขที่ 32 ซอยเจริญกรุง 23 (ตรอกเจริญไชย) ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

เข้าชมเป็นหมู่คณะแจ้งล่วงหน้า

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

081-567 1142 / 083-187 8633

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่อง ชุมชนเจริญไชย ตั้งอยู่ห้องที่ 32 บ้านหลังนี้ ในอดีตเคยเป็นที่พักของคณะงิ้วจีน  แต่ในปัจจุบันชั้น 2 ของบ้าน ได้กลายเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของชุมชนเจริญไชย และยังมีส่วนการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของคณะงิ้วจีน อาทิ

  • ชุดแต่งงานของหญิงชาวจีนแบบดั่งเดิม
  • อุปกรณ์เครื่องใช้สมัยก่อน
  • ภาพบรรยากาศเก่าๆ