ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำหริ

ที่อยู่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ 77 หมู่ 7 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันเสาร์  เวลา 09.00 - 12.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

032 593 252-5

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตั้งอยู่ที่  ตำบลสามพระยา  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในเขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  ตามประกาศพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อปีพุทธศักราช  2467  ครอบคลุมพื้นที่  2,2627 ไร่

เมื่อวันที่  5  เมษายน  2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทราย  ซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  มีสัตว์นานาชนิด  โดยเฉพาะตัวเนื้อทรายซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นลงมากินน้ำในลำห้วยเป็นจำนวนมาก  พื้นที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า  ห้วยทราย