สวนสัตว์อุบลราชธานี

ที่อยู่

112 หมู่ 17 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 Thailand

วันและเวลาทำการ

08.00 น. -18.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

045-252761

ค่าเข้าชม


สวนสัตว์อุบลราชธานี เดิมเรียก อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ภายหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อเป็น สวนสัตว์อุบลราชธานี      ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

สวนสัตว์อุบลราชธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนดงฟ้าห่วน เลขที่ 112 ม. 17 ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่จำนวน 1,217 ไร่ ในการดำเนินการได้มีการกำหนดเรื่องราวความคิดที่เป็นจุดสำคัญคือ Jungle Park คือการนำเอาสวนสัตว์เข้ามาผสมผสานกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าภายในพื้นที่ โดยใช้การอนุรักษ์และหาผลประโยชน์จากสภาพพื้นที่ป่าแบบลดการทำลายสภาพพื้นที่เดิมให้มากที่สุด โดยสวนสัตว์อุบลราชธานี จัดแบ่งส่วนแสดงสัตว์ ทั้งหมด 10 ส่วนแสดง