ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

ที่อยู่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 12 หมู่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

วันและเวลาทำการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

034-602 629-30 โทรสาร : 034-602 628-29

ค่าเข้าชม


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  อาคาร 2 ชั้น บน พื้นที่ 8 ไร่ ภายในมีฐานการเรียนรู้ จำนวน 11 ฐาน ได้แก่

1.       ฐานการเรียนรู้ โลกของสิ่งมีชีวิต

2.       ฐานการเรียนรู้ ระบบนิเวศ

3.       ฐานการเรียนรู้ เปิดโลกแห่งสสาร

4.       ฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แสนสนุก

5.       ฐานการเรียนรู้ บ้านพลังงาน

6.       ฐานการเรียนรู้ พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

7.       ฐานการเรียนรู้ ภาวะโลกร้อน

8.       ฐานการเรียนรู้ ดาราศาสตร์และอวกาศ

9.       ฐานการเรียนรู้ เทคโนโลยีอวกาศในชีวิตประจำวัน

10.   ฐานการเรียนรู้การแสดงทางววิทยาศาสตร์

11.   ฐานการเรียนรู้เปิดโลกไดโนเสาร์

นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค พื้นที่เรียนรู้ด้านสุขภาวะที่มีชีวิตผ่านนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ และสื่อการเรียนรู้สุขภาวะเพื่อสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทและความต้องการของคนในพื้นที่