พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ที่อยู่

1281 (ในค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

วันและเวลาทำการ

เปิดวันพฤหัสบดี ถึง วันอังคาร เปิดจำหน่ายบัตรเข้าเยี่ยมชม เวลา  08.30 - 14.00

ปิดทุกวันพุธ

*หมายเหตุ ถ้ามีการปิดงดเยี่ยมชม จะมีการแจ้งป้ายประชาสัมพันธ์และโพสต์บนเว็บไซต์หรือสังคมออนไลน์

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-3250-8444-5

ค่าเข้าชม

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.00 น. ปิดวันพุธ

ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 15 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท สำหรับผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ    ต้องทำหนังสือถึงผู้กำกับการกองบังคับการฝึกพิเศษ  ค่ายพระรามหก  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  โทร.0 3250 8444-5, 0 3250 8039


พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นที่ประทับระหว่างเสด็จแปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อน
เนื่องจากในช่วงนั้นทรงพระประชวร แพทย์หลวงจึงถวายคำแนะนำให้เสด็จไปประทับ
ณ สถานที่ตากอากาศชายทะเล
ดังนั้นจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้นาย อี. ฟอร์โน (E. Forno)
และนายแอร์โกเล มันเฟรดี (Ercole Manfredi) สถาปนิกชาวอิตาลีออกแบบตามแนวความคิด
ของพระองค์ท่าน ซึ่งได้ทรงร่างแผนผังด้วยพระองค์เองพระราชทานให้สถาปนิกนำไปออกแบบ
รายละเอียด และได้ดำเนินการก่อสร้างในปี
พุทธศักราช ๒๔๖๖-๒๔๖๗