ม่อนพลอยล้านปี

ที่อยู่

เลขที่ 53 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110

วันและเวลาทำการ

เข้าชมได้ทุกวัน

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

081-472-4739

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ปี พ.ศ. 2558 ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ก่อตั้งและร่วมมือกับชุมชนทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว โซนจากขวาบนเป็นลานอธิษฐานและลานหินล้านปี ม่อนพลอยล้านปีพบหินบะซอลต์ มีลักษณะเป็นแท่งเสาหลายเหลี่ยมจึงให้ดูแปลกตา