พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์

ที่อยู่

123 ม.16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

043-348-381

ค่าเข้าชม


ก่อตั้งปี พ.ศ. 2515 โดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงเกี่ยวกับกายวิภาคของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ