พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช

ที่อยู่

สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 165/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาทำการ  09.00-16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-282 3836

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี


พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศที่เป็นศูนย์กลางและพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมสังคมแห่งความสุจริตและโปร่งใส