พิพิธภัณฑ์วัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่)

ที่อยู่

291 ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

วันและเวลาทำการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

038-513 347

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


วัดจีนประชาสโมสร หรืือ วัดเล่งฮกยี่ เป็นวัดจีนเพียงแห่งเดียวของจังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี เพื่อเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา และได้ทรงพระราชทานนามวัดว่า “วัดจีนประชาสโมสร” ส่วนชื่อภาษาจีน “ฮกเล่งยี่” มาจาก ฮก  แปลว่า  วาสนา โชคลาภ มั่งมีศรีสุข เล้ง/เล่ง หมายถึง มังการ  จึงมีคนเรียกวัดนี้อีกชื่อว่า “วัดมังกรวาสนา หรือ วัดมังกรโชคดี