โบราณสถานจวนเรสิดังกัมปอร์ต

ที่อยู่

ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

วันและเวลาทำการ

เปิดเฉพาะผู้ที่ติดต่อไปเท่านั้น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


โบราณสถานจวนเรสิดังกัมปอร์ตเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยาลดชั้น ในอดีตเคยใช้เป็นที่พำนักนักของข้าหลวงฝรั่งเศสในระหว่างปี พ.ศ. 2453 – 2464 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้กลายมาเป็นสำนักงานคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม ที่ยังคงรูปแบบประติมากรรมเดิมไว้ เพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนใจชาวเมืองตราดว่าดินแดนแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยถูกครอบครองโดยฝรั่งเศสในสมัยที่มีการแผ่ขยายล่าอาณานิคม โดยภายในบ้านมีการจัดแสดงเครื่องใช้สมัยที่ชาวฝรั่งเศษเคยมาพักที่นี่และจัดแสดงนิทรรศการประวัติของการเข้ามายึดเมืองตราด