ศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศ

ที่อยู่

133 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาสังข์ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170

วันและเวลาทำการ

เปิดเฉพาะท่านที่ติดต่อไปเท่านั้น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

055 731 150

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


ศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ โดยมีการจัดแสดงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการสำรวจ ผลิต และพัฒนาปิโตรเลียม โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ นำเสนอเนื้อหาและภาพบรรยายพร้อมแบบจำลอง