สหกรณ์การเกษตรไท-ยวน ราชบุรี จำกัด

ที่อยู่

78 หมู่ 3 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน
09.30 - 16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

032-730151

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


สหกรณ์การเกษตรไท-ยวน ราชบุรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยการริเริ่มของ ดร.อุดม สมพร เป็นผู้รวบรวมชาวบ้านตำบลคูบัว ให้รวมกลุ่มผลิตผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านตำบลคูบัวจะผลิตผ้าซิ่นตีนจกแบบแยกกันผลิตแยกกันขาย มีการจำหน่ายผ้าทอมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า โดยจะมีการรับของมาจากชาวบ้านในตำบลคูบัว ตำบลดอนแร่ และตำบลรางบัว ที่ต้องสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ก่อน จึงจะสามารถทอผ้ามาขายให้กับสหกรณ์ได้ ซึ่งสมาชิกยังจะได้รับส่วนลดจากการซื้อด้าย ไหม และฝ้าย เพื่อนำไปใช้ในการทอผ้าได้ถูกกว่าที่อื่น และในการรับผ้าทอจากชาวบ้านที่นำมาขาย ทางสหกรณ์จะมีตรวจสอบคุณภาพของผ้า โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีความรู้ในเรี่องการทอผ้าเป็นอย่างดี เพื่อตีราคาผ้าของชาวบ้านที่นำมาขาย ซึ่งราคาของผ้าจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลาย ความหนา และความต้องการของผู้ซื้อ มีประเภท และลายผ้า เช่น ผ้าจกเฉพาะตีน ผ้าลายเอเชีย ผ้าลายปลาเล็ก –ปลาใหญ่ ผ้าลายแม่ลูก ผ้าลายยกมุข ผ้าลายแพรนวล ผ้าลายสิบสองสี ฯลฯ ซึ่งผ้าที่ขึ้นชื่อ และสามารถทำชื่อเสียงให้กับจังหวัด คือผ้าจกทั้งผืน ที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาวปี 2552ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าซิ่นตียจก จากโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ.2552 (OTOP  Product  Champion) นอกจากนี้ทางสหกรณ์ยังมีผ้าขาวม้าทอมือ ผ้าซิ่นโรงงาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า และสินค้า OTOP จากตำบลคูบัว จำหน่ายในราคาถูกอีกด้วย