ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

ที่อยู่

597/49 ถ.สุวรรณศร(สระแก้ว-อรัญประเทศ) ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน

ตั้งแต่ 8.00 - 16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

037-425 427

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

แหล่งบริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค พื้นที่เรียนรู้ด้านสุขภาวะที่มีชีวิตผ่านนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ และสื่อการเรียนรู้สุขภาวะเพื่อสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทและความต้องการของคนในพื้นที่